Gộp hóa đơn

SlimCRM cho phép gộp nhiều hóa đơn thành 1, bằng cách chuyển tất cả các hóa đơn đó sang một hóa đơn mới. Khách hàng chỉ phải thanh toán một hóa đơn duy nhất. Làm thế nào để kiểm tra khách hàng có nhiều hóa đơn cần gộp?

Hóa đơn có sẵn sẽ được hiển thị khi bạn (1) tạo hóa đơn mới (2) xem trước hóa đơn đã có (3) khi chỉnh sửa hóa đơn hiện tại.

Làm thế nào để gộp?

Khi bạn tạo/chỉnh sửa hóa đơn bất kỳ, sẽ có một thông báo hiển thị ngay dưới tên hóa đơn, muốn gộp, hãy tích vào ô đó.

Sau khi gộp, khoản tiền thanh toán (hóa đơn cũ) sẽ được cộng vào hóa đơn hiện tại bạn đang tạo/chỉnh sửa.

Ngoài ra, có thể tùy chọn đánh dấu các hóa đơn đã gộp là đã hủy thay vì xóa.