Lịch biểu

Là nơi ghi lại tất cả sự kiện, công việc của cá nhân và công ty. Bạn cũng có thể thêm sự kiện/công việc của mình vào lịch bằng cách nhấp chuột vào ngày đó và thiết lập.

Chọn mục [ Tiện ích ] > [ Lịch biểu ]

Hệ thống thông báo sự kiện tới người dùng trước N phút tùy bạn cài đặt. Có thể thiết lập màu cho sự kiện để nổi bật, dễ nhớ