Quản lý tài liệu

Mỗi tài khoản đăng nhập, mặc định hệ thống tạo thư mục riêng cho người đó. Thư mục Public là dành cho tất cả nhân viên công ty.

Bạn có thể tải/thêm mới… bất kỳ tài liệu nào lên kho lưu trữ này nhờ các nút trên thanh menu ngang.