Tự động tạo cơ hội từ email

SlimCRM cho phép bạn tích hợp email với các biểu mẫu đăng kí trên web. Khi khách hàng đăng kí trên web sẽ tự động được nhập vào SlimCRM ở dạng Cơ hội. Bạn có thể chỉ định cơ hội đó cho người phụ trách và người phụ trách sẽ nhận được thông báo về cơ hội này.

Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [Cơ hội ] > [ Tích hợp email ]

Bước 2: Điền thông tin, phân công cơ hội…

Bước 3: Bấm [ Lưu lại ]

Mặc định [ Thư mục ] là inbox và [ Kiểm tra mỗi (phút) ] là 10. Bạn chỉ thiết lập các trường cơ bản như: nguồn cơ hội, người tiếp nhận...