Ghi hóa đơn cho công việc

Để xuất hóa đơn cho từng công việc trong dự án, bạn phải đảm bảo công việc đó đã hoàn thành. Tại màn hình dự án, chọn [ Xuất hóa đơn dự án ] ở góc phải màn hình, sẽ xuất hiện màn hình thông tin hóa đơn dự án + tên công việc xuất hóa đơn.

Điền thông tin như các bước tạo Hóa đơn thông thường.