Thảo luận về dự án

SlimCRM có tính năng Thảo luận dự án, tại đây, bạn, đội nhóm và khách hàng của bạn có thể trực tiếp thảo luận về dự án.

Để sử dụng tính năng này, tại màn hình dự án, bạn chọn menu [ Trao đổi ] > [ Thêm trao đổi ]

Lưu ý: Bạn có thể tùy chọn cho phép khách hàng nhìn thấy trao đổi trên dự án hay không. Nếu cho phép, khách hàng sẽ nhận được email thông báo.