Thêm nhân viên

Bước 1: Để thêm nhân viên trong SlimCRM, bạn chọn mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Danh sách nhân viên ] > [ Thêm nhân viên ]

Bước 2: Điền thông tin chung gồm: Ảnh đại diện, Họ & Tên, Email…

Bước 3: Tiếp đến, nhấp vào tab [ Quyền hạn ] để phân quyền cho nhân viên

Bước 4: Cuối cùng bấm [ Lưu lại ]