Duyệt đơn nghỉ phép

Bấm mục [ Tình trạng ] chuyển sang nút xanh > Đã duyệt

Để [ Từ chối ] đơn xin nghỉ phép của nhân viên, bấm vào nút sửa bên cạnh, người quản lý nhập lí do từ chối của mình vào khung.

Khi bị từ chối đơn nghỉ phép, nhân viên xin nghỉ sẽ nhận được email thông báo bị từ chối.