Cách đăng nhập

Hướng dẫn cách đăng nhập hệ thống

Cách 1: Truy cập bằng trang web theo các bước

  • Trước hết, hãy vào trang chủ của SlimCRM và bấm nút [ Đăng nhập ]

https:///Slimcrm.vn
  • Sau đó, nhập tên công ty của bạn (viết liền không dấu) và bấm [ Tiếp tục ]

Nhập tên công ty (viết liền không dấu)

Cách 2: Sử dụng mobile app