Links

Cách đăng nhập

Hướng dẫn cách đăng nhập hệ thống
Cách 1: Truy cập bằng trang web theo các bước
  • Trước hết, hãy vào trang chủ của SlimCRM và bấm nút [ Đăng nhập ]
  • Sau đó, nhập tên công ty của bạn (viết liền không dấu) và bấm [ Tiếp tục ]
Nhập tên công ty (viết liền không dấu)
Cách 2: Sử dụng mobile app

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc truy cập trên thiết bị mới, hãy làm theo hướng dẫn trong video ở dưới để nhanh chóng lấy lại mật khẩu.
Hướng dẫn lấy lại mật khẩu