Thiết lập hệ thống ban đầu

Các bước triển khai SlimCRM

Hãy xem sơ đồ bên dưới và hoàn thành 4 bước cơ bản để bắt đầu ứng dụng SlimCRM tại doanh nghiệp bạn.

4 bước triển khai SlimCRM (cơ bản)

1. Khai báo thông tin công ty

  • Menu [ HỆ THỐNG ] > [ Thông tin doanh nghiệp ]

Thay đổi địa chỉ email công ty

Ẩn các tính năng không dùng đến:

Phân quyền vai trò:

Bật/tắt gửi email tự động:

Quản lý nội dung mẫu soạn sẵn:

2. Nhập danh sách nhân sự

  • Menu [ NHÂN SỰ ] > [ Danh sách nhân viên ]

3. Điều chỉnh danh mục hệ thống

  • Menu [ HỆ THỐNG ] > Chọn các mục tương ứng

4. Bắt đầu sử dụng

Hãy bắt đầu với những tính năng cơ bản nhất