Bắt đầu

Hãy xem sơ đồ bên dưới và hoàn thành 4 bước cơ bản để bắt đầu ứng dụng SlimCRM tại doanh nghiệp bạn
4 bước triển khai SlimCRM (cơ bản)