Chấm công

Tính năng chấm công hỗ trợ việc tính thời gian làm việc của nhân viên, tổng hợp thành bảng chấm công và liên kết với mô đun Bảng lương để tính lương cho nhân viên tự động.

1. Cài đặt:

Cài đặt sẽ giúp việc sử dụng đi đúng với mục tiêu là thống kê công làm việc của nhân viên, phân loại hình thức nghỉ để ra bảng chấm công, phục vụ tính lương.

1.1 Định mức nghỉ phép:

(1) Các bộ lọc theo tên nhân viên, phòng ban, vai trò, loại nghỉ phép và năm

Loại nghỉ phép đang có sẵn mặc định: Nghỉ thường niên, Nghỉ thai sản, Làm việc riêng không lương, Nghỉ ốm. (Nếu cài đặt thêm tại mục “Loại nghỉ phép” thì sẽ được thể hiện tại đây)

Lưu ý:

Nghỉ ốm sử dụng ngày phép lựa chọn loại “Nghỉ thường niên”

Nếu không phép chọn “Nghỉ ốm”

(2) Bảng định mức nghỉ phép: danh sách nhân viên sẽ tự động được điền (chỉ cần thêm vào mục “Nhân viên” là được)

(3)Thông tin được điều chỉnh duy nhất là số ngày nghỉ phép tối đa trong năm.

(4) Số ngày nghỉ phép còn lại tự động cập nhật. Mặc định số ngày nghỉ phép còn lại sẽ bằng số lượng nghỉ phép tối đa. Nếu có đơn, hệ thống sẽ tự động trừ. Nếu số ngày nghỉ phép còn lại là 0, nhân viên sẽ không tạo được đơn xin nghỉ phép và nhận cảnh báo

1.2 Ngày lễ:

Thêm trước các dạng nghỉ lễ, có 3 dạng là “Nghỉ lễ”, “Nghỉ sự kiện” và “Nghỉ đột xuất”. Thời gian nghỉ lễ sẽ áp dụng với toàn bộ nhân sự, hoặc 1 nhóm phòng ban/ vai trò được cấu hình trước.

1.3 Quy trình phê duyệt

Thêm mới quy trình duyệt cho các hoạt động: xin nghỉ phép, duyệt nghỉ lễ, các đơn tăng ca, nghỉ không lương, vào muộn, ra sớm, đi công tác.

Có thể cấu hình nhiều cấp độ phê duyệt, liên quan đến các hoạt động nghỉ khác nhau (Thêm được ở cài đặt Loại nghỉ phép)

Điều kiện: cần mua thêm modules [ Hồ sơ nhân sự ]

Trường hợp không có modules này, sẽ chỉ định người duyệt cụ thể.

Trưởng bộ phận: Lấy từ modules hồ sơ nhân sự

1.4 Cài đặt bảng chấm công

Có 3 chế độ:

 • Chấm công thủ công

 • Chấm công theo nhiệm vụ

 • Nhập bảng chấm công từ excel/ csv (có thể áp dụng với file xuất từ máy chấm công)

Mỗi chế độ kết nối với các vai trò được áp dụng để chấm công.

Chỉ có thể chọn duy nhất 1 chế độ

1.5 Cài đặt

Bật các cài đặt:

 • Người nhận thông báo chấm công (thông báo qua email và notification)

 • Quyền của người này

 • Google map API (cần trả phí API cho Google theo bảng giá https://mapsplatform.google.com/pricing/)

 • Tháng bắt đầu cho chu kỳ nghỉ phép năm

 • Thời gian gửi mail thông báo tự động

Cơ chế Auto Checkout cho phép tránh tình trạng nhân viên quên check out, ảnh hưởng đến số giờ làm việc trên bảng chấm công.

1.6 Loại nghỉ phép

Thêm cấu hình loại nghỉ phép để bổ sung tại mục [ Đơn xin nghỉ phép ] phía trên

1.7 Quyền hạn

Cấp quyền “Xem” hoặc “Xem tất cả” cho user cụ thể theo từng tính năng trong mô đun Chấm công

1.8 IP hợp lệ

Lập danh sách các IP truy cập chấm công từ xa hợp lệ, tránh trường hợp nhân viên đối phó.

1.9 Đặt lại dữ liệu

Dữ liệu cài đặt của [ Chấm công ] sẽ bị xóa về mặc định ban đầu

1.10 Tích hợp API

Các lệnh truy xuất data qua API

2. Nơi làm việc

Cấu hình địa chỉ nơi làm việc, tọa độ địa điểm để xác nhận việc chấm công của nhân viên.

 1. Chỉ định nơi làm việc cho từng user dựa trên thông tin địa chỉ cấu hình ở mục (2)

 2. Tạo nơi làm việc theo địa chỉ và tọa độ để phục vụ chấm công qua GPS

3. Loại ca

Thêm mới loại ca làm việc

Cấu hình ca làm việc theo thời gian bắt đầu, thời gian nghỉ theo các ngày trong tuần.

Có thể cấu hình riêng các ca full ngày và các ca làm vào cuối tuần theo quy định thời gian làm việc của công ty

4. Quản lý ca

Cấu hình ca làm việc theo phòng ban, vị trí hoặc từng user. Ở bảng chi tiết, chọn loại ca đã cấu hình ở phần 3 để xác định ca làm việc chuẩn theo từng ngày trong tuần.

5. Ca làm việc

Bảng ca làm việc của từng nhân viên

6. Nghỉ phép

Tạo đơn nghỉ phép và duyệt đơn từ cấu hình phân quyền duyệt ở Cài đặt. Đơn nghỉ phép chỉ hỗ trợ nghỉ nguyên ngày, không phân chia riêng buổi sáng hoặc buổi chiều

7. Check in check out:

Nhân viên điểm danh thông qua hoạt động check in và check out hàng ngày

Lưu ý:

 • Khi bấm vào nút [ Đóng điểm danh ] trên mục Chấm công > Điểm danh, nhân viên sẽ không check in check out được.

 • Hiện tại chỉ check in và check out từ máy tính, sau khi thực hiện các cài đặt sau:

Bước 1: Cài đặt IP check in: tại [ Chấm công ] > [ Cài đặt ] > [ IP hợp lệ ] (không bắt buộc)

Bước 2: Cài đặt Nơi làm việc: tại [ Chấm công ] > [ Nơi làm việc ] > [ Thêm mới ]

Lưu ý: Bấm [ Vị trí của tôi ] để tự động điền Kinh độ, vĩ độ và chọn bán kính trong bao nhiêu mét để áp dụng.

Để update tự động, cần bật quyền chia sẻ vị trí trên trình duyệt.

Last updated