Trợ lý AI

1. Hướng dẫn tích hợp AI

Lựa chọn tích hợp Gemini hoặc ChatGPT

2. Cách dùng

Truy cập https://help.slimcrm.vn/co-hoi-1/tro-ly-ai để tìm hiểu cách dùng

Last updated