Tích hợp với Subiz

Subiz là công cụ tương tác với khách hàng của doanh nghiệp thúc đẩy doanh số bán hàng.

Mục đích tích hợp: các thông tin liên hệ (tên, email, số điện thoại) sẽ được tự động nhập dữ liệu vào [ Cơ hội ] của SlimCRM

Phương thức tích hợp: thông qua cơ chế webhook của Subiz

Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập trên SlimCRM

 • Bạn cần thiết lập các tham số mặc định tại mục [Hệ thống] > [Cài đặt] > [Cơ hội]

 • Bạn cần chọn 2 tham số mặc định là [ Tình trạng mặc định ][ Nguồn cơ hội mặc định ]

 • Mục thiết lập [ Kiểm tra cơ hội trùng lặp theo ] chọn [ Điện thoại ] hoặc [ Email người liên hệ ]

Bước 2: Thiết lập trên Subiz

 • Bạn đăng nhập vào tài khoản quản trị của Subiz và vào mục [Cài đặt] > [Tích hợp] > [Webhook]

 • Hãy tạo một webhook và nhập các thông số như sau

  • Địa chỉ URL *: [url]/slim/slim_client/webhook_subiz?staffid=[staffid]

  • Trong mục "Bạn muốn webhook này nhận những sự kiện nào?" hãy chọn Tùy chọn sự kiện > Người dùng > info_updated

Bước 3: kiểm tra lại kết nối

 • Bạn hãy vào mục [ Khách tiềm năng ] trên Subiz và thử update 1 thông tin liên hệ bất kỳ

 • Sau đó hãy đăng nhập vào SlimCRM, vào mục [Cơ hội] và kiểm tra xem thông tin đã được cập nhật hay chưa

 • Lưu ý: Mọi thông báo lỗi xảy ra trong quá trình thiết lập do bị thiếu tham số sẽ được log trên SlimCRM tại mục [ Tiện ích ] > [ Nhật ký hoạt động ]

Đừng quên liên lạc với bộ phận hỗ trợ của SlimCRM để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Last updated