Chữ ký điện tử

Tính năng "Ký điện tử" trong SlimCRM giúp doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục và quy trình nội bộ

Chữ ký điện tử là gì?

 • Theo Luật Giao dịch điện tử “Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệpxác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được ký.”

 • Một cách đơn giản, chữ ký điện tử có thể hiểu là bất kỳ biểu tượng, hình ảnh nào được đính kèm với tài liệu hoặc tin nhắn thể hiện danh tính của người kýsự chấp thuận

 • Hai khái niệm chữ ký số (digital signature) và chữ ký điện tử (electronic signature) thường được dùng thay thế cho nhau mặc dù chúng không hoàn toàn có cùng nghĩa. Chữ ký số chỉ là một tập con của chữ ký điện tử (chữ ký điện tử bao hàm chữ ký số)

Hướng dẫn "Ký điện tử" cho Đề xuất, Báo giá, Hợp đồng

 • Bước 1: Bật tính năng "Ký điện tử" cho "Đề xuất""Báo giá" tại menu [ Cài đặt ] > [ E-Sign ]. Riêng đối với tính năng "Hợp đồng" thì mặc định "Ký điện tử" đã được bật

 • Bước 2: Thực hiện "Ký điện tử" trên "Hợp đồng".

  • Truy cập [ Công việc ] > [ Hợp đồng ] > Chọn hợp đồng cần ký > bấm nút [ Xem thêm ] và chọn [ Xem hợp đồng ] > Bấm nút [ Ký ]

  • Thực hiện việc Ký điện tử trên các thiết bị Điện thoại hoặc Máy tính bảng

  • Làm tương tự nếu bạn muốn "Ký điện tử" cho "Báo giá""Đề xuất"

Last updated