Kết nối với Zapier

Zapier là một công cụ tự động hóa trực tuyến kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn, chẳng hạn như Gmail, Google Sheet, Slack, Mailchimp, v.v.

Sớm nhận ra nhu cầu kết nối giữa các ứng dụng toàn cầu, đội ngũ SlimCRM đã phát triển app trên Zapier nhằm đơn giản hóa và tự động hóa công việc kết nối giữa các ứng dụng.

Để kết nối SlimCRM với Zapier, trước hết bạn cần chấp nhận lời mời sử dụng ứng dụng SlimCRM trên Zapier - Link để nhận invite: https://zapier.com/developer/public-invite/26811/6fd1e973f4a43146b627040fb3c85289/ - Bấm nút "Accept Invite & Build a Zap" để bắt đầu tạo ứng dụng

Các bước tiếp theo bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết dưới đây

Last updated