Tiện ích

1. Gửi email hàng loạt

Bước 1: Chọn [ Tiện ích ] > [ Gửi email hàng loạt ]

Bước 2: Thêm chiến dịch

Bước 3: Thiết lập chiến dịch theo các tiêu chí và lưu lại

Tại đây, bạn có thể thiết kế mẫu email bằng [ CÔNG CỤ KÉO THẢ ] hoặc chèn form khảo sát nhé

2. Gửi SMS hàng loạt

Chọn [ Gửi SMS hàng loạt ] > [ Gửi tin nhắn sms hàng loạt ]

Hoặc chọn mẫu có sẵn để tùy chỉnh nội dung

3. Thông báo hệ thống

4. Lịch biểu

Là nơi ghi lại tất cả sự kiện, công việc của cá nhân và công ty. Bạn cũng có thể thêm sự kiện/công việc của mình vào lịch bằng cách nhấp chuột vào ngày đó và thiết lập.

Chọn mục [ Tiện ích ] > [ Lịch biểu ]

Hệ thống thông báo sự kiện tới người dùng trước N phút tùy bạn cài đặt. Có thể thiết lập màu cho sự kiện để nổi bật, dễ nhớ

5. Nhật ký hoạt động

Tất cả hoạt động của công ty được ghi lại tại đây, người quản trị có quyền XEM/XÓA LỊCH SỬ

6. Xuất dữ liệu ra PDF

Cho phép xuất các loại dữ liệu như Hóa đơn, Báo giá, Thanh toán.... theo thời gian, tình trạng

7. Yêu cầu hỗ trợ từ email