Links

Tiện ích

1. Gửi email hàng loạt

Bước 1: Chọn [ Tiện ích ] > [ Gửi email hàng loạt ]
Bước 2: Thêm chiến dịch
Bước 3: Thiết lập chiến dịch theo các tiêu chí và lưu lại
Tại đây, bạn có thể thiết kế mẫu email bằng [ CÔNG CỤ KÉO THẢ ] hoặc chèn form khảo sát nhé

2. Gửi SMS hàng loạt

Chọn [ Gửi SMS hàng loạt ] > [ Gửi tin nhắn sms hàng loạt ]
Hoặc chọn mẫu có sẵn để tùy chỉnh nội dung

3. Thông báo hệ thống

4. Lịch biểu

Là nơi ghi lại tất cả sự kiện, công việc của cá nhân và công ty. Bạn cũng có thể thêm sự kiện/công việc của mình vào lịch bằng cách nhấp chuột vào ngày đó và thiết lập.
Chọn mục [ Tiện ích ] > [ Lịch biểu ]
Hệ thống thông báo sự kiện tới người dùng trước N phút tùy bạn cài đặt. Có thể thiết lập màu cho sự kiện để nổi bật, dễ nhớ

5. Nhật ký hoạt động

Tất cả hoạt động của công ty được ghi lại tại đây, người quản trị có quyền XEM/XÓA LỊCH SỬ

6. Xuất dữ liệu ra PDF

Cho phép xuất các loại dữ liệu như Hóa đơn, Báo giá, Thanh toán.... theo thời gian, tình trạng

7. Bảng tính online

Bảng tính online là tính năng có cách thức hoạt động gần giống như các công cụ Excel , Google Sheet; dùng để lưu trữ và tính toán các dữ liệu có cấu trúc bảng ví dụ như: Bảng chấm công, bảng kế hoạch, danh mục... Excel vốn là một công cụ đã rất quen thuộc và gắn bó với doanh nghiệp suốt thời gian dài, SlimCRM mong muốn mang những gì gần gũi nhất và tích hợp trên phần mềm để khách hàng có thêm lựa chọn trong việc lưu trữ các dữ liệu dạng bảng và danh mục tiện dụng hơn. Lưu ý quan trọng: Tính năng này không thay thế được cho những file excel có công thức phức tạp mà chỉ nên sử dụng cho những dữ liệu danh mục và tính toán đơn giản.
Bảng tính online
MỘT SỐ TÍNH NĂNG
Định dạng dữ liệu
 • Tạo kiểu (Thay đổi phông chữ, kích thước, màu sắc, hiệu ứng...)
 • Định dạng có điều kiện (đánh dấu các ô hoặc dải ô, nhấn mạnh giá trị , trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng thanh dữ liệu, thang màu tượng tương ứng với các biến thể cụ thể trong dữ liệu)
 • Căn chỉnh, xoay văn bản
 • Kiểu dữ liệu: tiền tệ, tỷ lệ phần trăm, số thập phân, ngày tháng
 • Hỗ trợ cắt bớt văn bản, tràn, ngắt dòng tự động
Thao tác với ô
 • Di chuyển kéo - thả các ô
 • Điền vào ô điều khiển
 • Tìm và thay thế ( Một số hoặc chuỗi văn bản cụ thể, hỗ trợ biểu thức chính quy, toàn bộ từ, phân biệt chữ hoa chữ thường)
 • Vị trí (Có thể chọn ô theo kiểu dữ liệu)
 • Hợp nhất ô xác thực dữ liệu
Thao tác với hàng & cột
 • Ẩn, Chèn, xóa hàng và cột
 • Các hàng và cột được cố định (Hàng đầu tiên, cột đầu tiên, cố định để lựa chọn, cần điều chỉnh cố định có thể được kéo)
 • Tách văn bản (Chia văn bản thành các cột khác nhau bằng trình hướng dẫn chuyển đổi Văn bản thành Cột)