Links
Comment on page

OKRs

1. Giới thiệu tính năng OKRs

Với tính năng OKR, giờ đây doanh nghiệp có thể quản trị tổng thể mọi khía cạnh chỉ trong một phần mềm duy nhất.
Điểm khác biệt của tính năng OKR
 • Thiết kế nguyên lý gốc mẫu mực từ Google
 • Thiết lập mục tiêu cho toàn bộ doanh nghiệp
 • Cực kỳ dễ hiểu ngay cả với người chưa biết về OKR
 • Liên kết trọn vẹn với công việc mà không phải dùng công cụ bên ngoài
 • Phần mềm tự huấn luyện người dùng từn
 • g bước khi bắt đầu sử dụng
Bộ tài liệu hướng dẫn triển khai OKR cho doanh nghiệp

2. Thiết lập mục tiêu OKRs

Cho phép thiết lập toàn bộ Mục tiêu của doanh nghiệp tại đây, bao gồm: mục tiêu công ty, phòng ban, cá nhân
Khi bắt đầu, người dùng sẽ thực hiện thao tác thêm mục tiêu (cấp công ty, nhóm, cá nhân) vào phần mềm. Thao tác như sau:
Bước 1: Chọn menu [ Thêm mới mục tiêu ]
Bước 2: Thiết lập Mục tiêu
 • Chu kỳ: Thường chia theo Quý 1, 2, 3, 4 (mỗi quý gồm 3 tháng)
 • OKR cấp trên: Là OKR của công ty hoặc phòng ban. Các cấp dưới lựa chọn cấp OKR phù hợp khi thiết lập
 • Loại: Thiết lập OKR cho cấp nào, bạn chọn loại đó
 • Phòng ban: Tên các phòng ban trong doanh nghiệp
 • Nhóm OKRs: Phân chia theo các khía cạnh trong doanh nghiệp
Bước 3: Thiết lập Kết quả then chốt
 • Kết quả chính: Liệt kê các KR bạn muốn đạt được
 • Mục tiêu: Điền các con số trong Kết quả chính
 • Đơn vị: Các loại đơn vị biểu trưng cho Kết quả chính
 • Kế hoạch: Liệt kê kế hoạch công việc, ý tưởng đột phá để thực hiện hoàn thành KR đặt ra
 • Kết quả thực tế: Điền kết quả đã thực hiện được (thường sau khi kết thúc chu kỳ OKR)
 • OKR chéo: Liên kết với các Mục tiêu của cá nhân, phòng ban khác.
Bước 4: Lưu lại
Ví dụ:
KR: Ký 10 hợp đồng mới
 • Kết quả chính: Ký 10 hợp đồng mới
 • Mục tiêu: 10
 • Đơn vị: Hợp đồng

3. Check-in

Là một cuộc họp nhanh 15-20 phút, nơi nhóm làm việc báo cáo về tiến độ OKR và đặt ra ưu tiên cho tuần sắp tới. Mục đích là để đảm bảo rằng OKRs tiến triển.
Check - in được ấn định vào 1-2 buổi với khung giờ cố định trong tuần. Khi tiến hành Check - in, thường mỗi cá nhân tự check - in OKR của mình trước sau đó sẽ đến phòng ban họp với nhau.
Tại mỗi Mục tiêu, bấm nút
để thực hiện nhé. Khi check-in sẽ phải trả lời:
 • Kết quả đạt được hiện tại
 • Đánh giá mức độ tự tin của OKR (làm tiếp hay không)
 • Các câu hỏi 1,2,3....để tháo gỡ khó khăn và đề xuất mới
Lên lịch check-in tiếp theo hoặc chọn nút Hoàn thành OKRLưu lại.
Tại menu Check - in, người dùng cũng có thể thêm các công việc cho OKR bằng tab Công việc, chọn
. Đây cũng là điểm khác biệt của SlimCRM, bạn không phải đính kèm link Google Sheet hay tải file để xem công việc.

4. Cài đặt

Cho phép thiết lập các chỉ số quan trọng trong OKR, chỉ việc [ Thêm mới ] hoặc [ Sửa / Xóa ] nội dung có sẵn, bao gồm:
 • Chu kỳ
 • Câu hỏi check-in
 • Mẫu phản hồi / ghi nhận
 • Đơn vị
 • Nhóm OKRs