Mục tiêu

1. Giới thiệu tính năng Mục tiêu

Với tính năng Mục tiêu, giờ đây doanh nghiệp có thể quản trị tổng thể các mục tiêu đề ra và kế hoạch thực hiện chỉ trong một phần mềm duy nhất.

Điểm khác biệt của tính năng Mục tiêu

 • Thiết lập mục tiêu cho toàn bộ doanh nghiệp

 • Cực kỳ dễ hiểu ngay cả với người mới làm quen

 • Liên kết trọn vẹn với công việc mà không phải dùng công cụ bên ngoài

 • Phần mềm tự huấn luyện người dùng từng bước khi bắt đầu sử dụng

MỤC TIÊU:

Mỗi mục tiêu cần theo nguyên tắc SMART (Specific – cụ thể; Measurable – đo lường được; Achievable – có khả năng đạt được; Realistics – thực tế; Timebound – có thời hạn)

Mỗi mục tiêu chính (mục tiêu kết quả) có thể có nhiều mục tiêu phụ (là mục tiêu quá trình hay mục tiêu hành động hoạt động dẫn đến kết quả cuối cùng)

Ví dụ:

 • Mục tiêu chính (kết quả): Tăng gấp đôi số lượng khách hàng lên 200 khách

 • Mục tiêu phụ (quá trình, các hành động cần làm để đạt kết quả): (1) demo 100 cuộc (2) gọi điện 20 cuộc mỗi ngày (3)...

2. Thiết lập mục tiêu

Cho phép thiết lập toàn bộ Mục tiêu của doanh nghiệp tại đây, bao gồm: mục tiêu công ty, phòng ban, cá nhân

Khi bắt đầu, người dùng sẽ thực hiện thao tác thêm mục tiêu (cấp công ty, nhóm, cá nhân) vào phần mềm. Thao tác như sau:

Bước 1: Chọn menu [ Thêm mới mục tiêu ]

Bước 2: Thiết lập Mục tiêu

 • Chu kỳ: Thường chia theo Quý 1, 2, 3, 4 (mỗi quý gồm 3 tháng)

 • Muc tiêu: phân loại mục tiêu của cá nhân, công ty hoặc phòng ban. Các cấp dưới lựa chọn mục tiêu cấp trên phù hợp khi thiết lập

 • Loại: Thiết lập mục tiêu cho cấp nào, bạn chọn loại đó

 • Phòng ban: Tên các phòng ban trong doanh nghiệp

 • Nhóm: Phân chia theo các khía cạnh trong doanh nghiệp

Bước 3: Thiết lập Mục tiêu chính

 • Mục tiêu phụ: Liệt kê các mục tiêu phụ bạn muốn đạt được

 • Kết quả cần đạt được: Điền các con số để thiết lập chỉ tiêu cần đạt

 • Đơn vị: Các loại đơn vị biểu trưng cho Mục tiêu phụ

 • Kế hoạch: Liệt kê kế hoạch công việc, ý tưởng đột phá để thực hiện hoàn thành mục tiêu phụ đặt ra

 • Kết quả thực tế: Điền kết quả đã thực hiện được (thường sau khi kết thúc chu kỳ)

 • Liên kết mục tiêu: Liên kết với các Mục tiêu của cá nhân, phòng ban khác.

Bước 4: Lưu lại

Ví dụ:

Mục tiêu: Ký 10 hợp đồng mới

 • Tên mục tiêu phụ: Ký 10 hợp đồng mới

 • Kết quả cần đạt được: 10

 • Đơn vị: Hợp đồng

3. Báo cáo tiến độ

Là một cuộc họp nhanh 15-20 phút, nơi nhóm làm việc báo cáo về tiến độ thực hiện mục tiêu và đặt ra ưu tiên cho tuần sắp tới. Mục đích là để đảm bảo rằng đang thực hiện đúng các công việc giúp mục tiêu tiến triển.

Báo cáo được ấn định vào 1-2 buổi với khung giờ cố định trong tuần. Khi tiến hành báo cáo, thường mỗi cá nhân tự đánh giá tiến độ của mình trước sau đó sẽ đến phòng ban họp với nhau.

 • Kết quả đạt được hiện tại

 • Đánh giá mức độ tự tin của mục tiêu (làm tiếp hay không)

 • Các câu hỏi 1, 2, 3, 4 để tháo gỡ khó khăn và đưa ra phương án giải quyết (1)

Lên lịch báo cáo tiếp theo (2) hoặc chọn nút Hoàn thành Mục tiêu (3)Lưu lại.

4. Cài đặt

Cho phép thiết lập các chỉ số quan trọng trong Mục tiêu, chỉ việc [ Thêm mới ] hoặc [ Sửa / Xóa ] nội dung có sẵn, bao gồm:

 • Chu kỳ

 • Câu hỏi báo cáo

 • Mẫu phản hồi / ghi nhận

 • Đơn vị

 • Nhóm mục tiêu

Last updated