Thiết lập hệ thống ban đầu

Video hướng dẫn thiết lập hệ thống ban đầu:

Các bước triển khai SlimCRM

Hãy xem sơ đồ bên dưới và hoàn thành 4 bước cơ bản để bắt đầu ứng dụng SlimCRM tại doanh nghiệp bạn.

1. Khai báo thông tin công ty

 • Menu [ HỆ THỐNG ] > [ Thông tin doanh nghiệp ]

Thay đổi địa chỉ email công ty

Ẩn các tính năng không dùng đến

Phân quyền vai trò

Bật/tắt gửi email tự động

Quản lý nội dung mẫu soạn sẵn

2. Nhập danh sách nhân sự

 • Menu [ NHÂN SỰ ] > [ Danh sách nhân viên ]

3. Điều chỉnh danh mục hệ thống

 • Menu [ HỆ THỐNG ] > Chọn các mục tương ứng

4. Bắt đầu sử dụng

Hãy bắt đầu với những tính năng cơ bản nhất.

5. Phím tắt nhanh

5.1. Nhóm phím tắt: Thêm mới

 • Alt + T => Thêm công việc

 • Alt + L => Thêm mới cơ hội

 • Alt + C => Thêm mới khách hàng

 • Alt + I => Thêm mới hóa đơn

5.2. Nhóm phím tắt về trang danh sách

 • Ctrl + Alt + T => Danh sách việc

 • Ctrl + Alt + L => Danh sách cơ hội

 • Ctrl + Alt + C => Danh sách khách hàng

 • Ctrl + Alt + I => Danh sách hóa đơn

5.3. Nhóm phím tắt cơ bản

 • Alt + E: báo giá

 • Ctrl + Alt + E: Chi phí

 • Alt +P : Dự án

 • Alt + D: Dashboard

 • Alt + S: Cài đặt

 • Alt + R: Báo cáo

Last updated