Links
Comment on page

Làm quen với hệ thống

1. Thao tác nhanh

Tại Bảng tin SlimCRM, cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhanh gồm:
  • Nút Thêm nhanh: Cơ hội, Khách hàng, Báo giá, Hóa đơn....
  • Tìm kiếm nhanh khách hàng, cơ hội, số điện thoại bất kỳ
  • Xem thông báo từ công ty, phòng ban
  • Gọi điện nhanh cho khách hàng từ hệ thống

2. Thông tin quan trọng

Với lãnh đạo doanh nghiệp, các thông tin quan trọng luôn được "show" ngay bảng tin:
  • Dòng tiên doành nghiệp
  • Doanh thu theo nhân viên
  • Công việc cá nhân

3. Màn hình trợ giúp

Tài liệu sử dụng, hình thức hỗ trợ khi cần thiết, thông báo từ nhà cung cấp và kho tri thức kinh doanh bạn có thể tham khảo.