Làm quen với hệ thống

1. Thao tác nhanh

Tại Bảng tin SlimCRM, cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhanh gồm:

  • Nút Thêm nhanh: Cơ hội, Khách hàng, Báo giá, Hóa đơn....

  • Tìm kiếm nhanh khách hàng, cơ hội, số điện thoại bất kỳ

  • Xem thông báo từ công ty, phòng ban

  • Gọi điện nhanh cho khách hàng từ hệ thống

2. Thông tin quan trọng

Với lãnh đạo doanh nghiệp, các thông tin quan trọng luôn được "show" ngay bảng tin:

(1) Dashboard về dòng tiền doanh nghiệp, các chỉ tiêu bán hàng và thống kê cơ hội

(2) Doanh thu theo nhân viên

(3) Công việc cá nhân

3. Dashboard Tình hình tài chính

Dashboard giúp nhà quản lý lựa chọn khoảng thời gian và nắm được các thông tin sau (từ trái qua, từ trên xuống):

(1) Số dư tiền mặt tại các tài khoản

(2) Số lượng và giá trị các giao dịch vào (hóa đơn đến hạn, đã thanh toán) và giao dịch ra (chi phí)

(3) Lợi nhuận kinh doanh tới thời điểm hiện tại

(4) Phân tích cấu trúc chi phí

(5) Phân tích tình trạng thanh toán

(6) Dòng tiền của công ty

Ví dụ: nhìn vào biểu đồ đang có, có thể thấy lợi nhuận ròng âm cho thấy công ty đang lỗ, hãy phân tích cấu trúc chi phí để xác định các khoản chi phí cao và tìm cách tiết kiệm. Đồng thời cần xem dòng tiền ròng của doanh nghiệp để dự trù khả năng thanh toán các khoản vay.

4. Dashboard Đội ngũ bán hàng

Dashboard Đội ngũ bán hàng cung cấp cho nhà quản lý cái nhìn tổng quan về các chỉ tiêu kinh doanh cần đạt của đội ngũ bán hàng và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu này thông qua:

(1) Doanh thu nhân viên tới thời điểm hiện tại

(2) Dự báo doanh thu

(3) Tình trạng đường ống bán hàng

(4) Số lượng hoạt động của đội sales tới thời điểm hiện tại

(5) Tiến độ thực hiện KPI

(6) Danh sách các khách hàng quan trọng có thể ký, các khoản thu và hợp đồng đến hạn

5. Dashboard Số liệu Marketing

Dashboard Số liệu Marketing giúp nhà quản lý đánh giá các chiến dịch và tối ưu hoạt động marketing với các số liệu:

(1) Thống kê số lượng cơ hội theo từng nguồn dạng biểu đồ tròn

(2) Thống kê số lượng cơ hội theo từng tình trạng (có thể tùy chỉnh dạng biểu đồ tròn, phễu hoặc cột ngang)

(3) Thống kê số lượng cơ hội theo khoảng thời gian

(4) Thống kê số lượng cơ hội theo nguồn dạng đường thẳng

6. Dashboard Khách hàng

Dashboard Khách hàng giúp nhà quản lý có nhanh thông tin về:

(1) Số lượng và tỷ lệ % khách hàng theo khu vực

(2) Số lượng và tỷ lệ khách hàng theo nhóm

(3) Thống kê số lượng khách hàng mới theo thời gian

7. Màn hình trợ giúp

Tài liệu sử dụng, hình thức hỗ trợ khi cần thiết, thông báo từ nhà cung cấp và kho tri thức kinh doanh bạn có thể tham khảo.

Last updated