Cuộc hẹn

Trong SlimCRM, tính năng Cuộc hẹn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý lịch làm việc và chi tiết cuộc hẹn giữa doanh nghiệp và khách hàng

1. Giới thiệu về tính năng cuộc hẹn

Tính năng cuộc hẹn cho phép người dùng gửi lịch hẹn và quản lý danh sách lịch hẹn đang có ngay trên SlimCRM

  • Tạo và gửi cuộc hẹn nhanh chóng qua email và sms tới khách hàng

  • Cho phép khách hàng đặt hẹn theo form

  • Quản lý danh sách hẹn

  • Kết nối với Google Calendar/ Outlook Calendar để đồng bộ 1 chiều cuộc hẹn từ SlimCRM sang

2. Thiết lập cuộc hẹn

Thêm loại cuộc hẹn giúp phân biệt lịch hẹn cho từng hoạt động. Ví dụ: Onboarding, Demo, v.v

Cài đặt

Hãy vào mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Cuộc hẹn ] để hoàn thiện cài đặt tính năng Cuộc hẹn

  • Người phụ trách cuộc hẹn

  • Lịch làm việc

  • Đánh giá chất lượng cuộc hẹn

  • Bổ sung API Google Calendar/ Outlook Calendar để kết nối

  • Cài đặt quyền hạn

3. Đường dẫn biểu mẫu đăng ký cuộc hẹn

Hãy vào [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Cuộc hẹn ] > [ Biểu mẫu ]. Mã iframe có thể được gắn vào các trang landing page hoặc website.

4. Biểu mẫu đặt hẹn

Gửi đường dẫn trực tiếp khi vào [ Cuộc hẹn ] > [ Form đặt lịch hẹn ] tới khách hàng.

Ở góc phải của form đặt hẹn, khách hàng có thể để lại form yêu cầu gọi lại

Yêu cầu gọi lại gửi qua form sẽ gửi tới nhân viên phụ trách trong cài đặt.

5. Widget lịch hẹn trên Bảng tin

Bấm vào dấu 3 chấm để mở danh sách các khối widget trên Bảng tin. Tích chọn “Cuộc hẹn ngày hôm nay” để thông tin này được hiển thị.

Widget có thể được thay đổi vị trí để thông tin cuộc hẹn trong ngày nằm ở nơi thuận tiện quan sát nhất trên bảng tin.

6. Đánh giá cuộc hẹn

Khách hàng để lại đánh giá cuộc hẹn sau khi kết thúc theo các tình trạng được cấu hình tại [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Cuộc hẹn ] > [ Tình trạng phản hồi mặc định ].

Last updated