Chấm điểm cơ hội

1. Chấm điểm cơ hội là gì ?

Chấm điểm cơ hội là một kỹ thuật trong marketing và bán hàng nhằm đánh giá mức độ tiềm năng của khách hàng tiềm năng (lead) dựa trên hành vi và mức độ tương tác của họ với doanh nghiệp. Mỗi lead sẽ được gán một điểm số dựa trên các tiêu chí được xác định trước, giúp doanh nghiệp phân loại và ưu tiên những lead có khả năng chuyển đổi thành khách hàng cao nhất.

Lợi ích của chấm điểm cơ hội:

  • Tăng hiệu quả bán hàng: Giúp đội ngũ bán hàng tập trung vào những lead tiềm năng nhất, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

  • Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi: Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng tiềm năng đúng thời điểm với thông điệp phù hợp, thúc đẩy họ mua hàng.

  • Cải thiện chiến dịch marketing: Cho phép doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các kênh marketing và tối ưu hóa chiến dịch để thu hút lead chất lượng cao hơn.

2. Danh sách tiêu chí chấm điểm

(1) Thêm tiêu chí: thêm các tiêu chí cộng hoặc trừ điểm

(2) Xem báo cáo mức điểm và số lượng cơ hội tương ứng

(3) Sửa và xóa các tiêu chí

(4) Kích hoạt cơ chế cộng điểm. Khi kích hoạt, toàn bộ tiêu chí sẽ hoạt động.

Truy cập từ menu [ Cơ hội > Chấm điểm cơ hội ], danh sách các tiêu chí có menu như hình trên

3. Màn hình thêm tiêu chí chấm điểm

Có 2 dạng tiêu chí:

  1. Tương tác: bao gồm mở email, click email, ghi chú, nhắc nhở trên cơ hội.

Tiêu chí tương tác [ Ghi chú ] [ Nhắc nhở ] được thực hiện bởi người phụ trách cơ hội chỉ có trên SlimCRM sẽ giúp nhà quản lý và nhân viên phụ trách thấy rõ các cơ hội nóng có nhiều tương tác.

  1. Thuộc tính: các thuộc tính của cơ hội như tên, nguồn cơ hội, v.v

Các trường tùy chỉnh của cơ hội có thể được thêm vào danh sách thuộc tính

4. Màn hình cơ hội

Khi cơ hội được cộng điểm, thông tin này sẽ lưu riêng ở mục [ Điểm cơ hội ] khi click xem cơ hội.

Nếu tiêu chí phù hợp nhiều lần, điểm sẽ được cộng thành nhiều lần.

Ví dụ: Nếu khách hàng mở cùng 1 email 3 lần, mỗi lần mở được 10 điểm thì khách hàng đó sẽ được tổng là 30 điểm.

Last updated