Gemini

Tích hợp với tính năng Trợ lý AI

1. API Key

Bước 1: đăng nhập vào link: https://aistudio.google.com/app/apikey

Tại màn hình này bấm vào “Create an API key” Tiến hành tạo khóa

Bước 2: Tạo khóa thành công

Bước 3: Nhấp chuột vào cột API key tương ứng để copy key Bước 4: Truy cập tài khoản admin của SlimCRM mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Trợ lý AI ] > [ Gemini ] và dán API key đã copy vào ô tương ứng

2. Phiên bản

Bước 1: Vào link: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-versions?hl=vi

Bước 2: Tìm hiểu kỹ về các phiên bản, lựa chọn v1 hoặc v1beta.

Bước 3: Truy cập tài khoản admin của SlimCRM mục [ Hệ thống] > [ Cài đặt ] > [ Trợ lý AI ] > [ Gemini ] và nhập tên phiên bản vào ô Version

3. Model

Bước 1: Vào link: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini?hl=vi

Bước 2: Lựa chọn copy tên model như gemini-1.5-pro hoặc gemini-1.0-pro

Bước 3: Truy cập tài khoản admin của SlimCRM mục [ Hệ thống] > [ Cài đặt ] > [ Trợ lý AI ] > [ Gemini ] và dán vào ô Model

4. Kích hoạt

Bước 1: Chọn [ Có ] để kích hoạt sử dụng Trợ lý ảo Gemini

Bước 2: Bấm [ Lưu cài đặt ] ở footer để lưu thông số

5. Kiểm tra cấu hình API Gemini

Sau khi đã lưu thành công, trên màn hình thiết lập nhấp [ Kiểm tra thiết lập trợ lý AI ] để kiểm tra

Thông báo nền xanh hiện lên như dưới đây thì cấu hình đã chính xác

Last updated