Tích hợp với Ahachat

Ahachat là dịch vụ chatbot được phát triển bởi người Việt, với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và miễn phí

Kết nối Ahachat với SlimCRM

Bước 1: đăng nhập Ahachat và vào mục [ Trả lời tự động ] và chọn một kịch bản cũ để chỉnh sửa hoặc tạo kịch bản mới tên là [ Lưu dữ liệu vào SlimCRM ] Bước 2: tạo mới block [ JSON API ] Bước 3: chọn phương thức [ POST ] và nhập link api bạn cần sử dụng. Ví dụ: bạn cần thêm cơ hội vào SlimCRM thì có thể dùng https://crm.slimsoft.vn/demo/api/leads -> tham khảo chi tiết danh sách api của SlimCRM tại đây

Lưu dữ liệu khách hàng từ Ahachat vào SlimCRM

Bước 1: Trong mục [ Live chat ] chọn khách hàng cần lưu Bước 2: Trong ô nhập phản hồi chọn nút [ Chuyển tiếp kịch bản ] sau đó chọn [ Nhập dữ liệu vào SlimCRM ]

Ngoài ra bạn cũng có thể tự động lưu dữ liệu từ AhaChat vào SlimCRM trong bất kỳ kịch bản chatbot nào thông qua [ JSON API ]

Danh sách các API hỗ trợ

Bạn có thể truy cập vào mục "Kết nối API" ngay trong hướng dẫn này hoặc bấm vào đây

Last updated