Tích hợp với Ahachat

Ahachat là dịch vụ chatbot được phát triển bởi người Việt, với giao diện đơn giản, dễ sử dụng và miễn phí

Kết nối Ahachat với SlimCRM

Bước 1: đăng nhập Ahachat và vào mục [ Trả lời tự động ] và chọn một kịch bản cũ để chỉnh sửa hoặc tạo kịch bản mới tên là [ Lưu dữ liệu vào SlimCRM ] Bước 2: tạo mới block [ JSON API ] Bước 3: chọn phương thức [ POST ] và nhập link api là {url}/api/create_lead?api_key=apikey . Lưu ý api_key lấy trong mục [ Hệ thống > Cài đặt > Api key ] của SlimCRM Bước 4: nhập các tham số vào API như hình sau

Đoạn mã nhập vào Ahachat

{
"name": "{{full_name}}",
"phonenumber": "{{user_phone}}",
"email": "{{user_mail}}",
"source": "1",
"status": "2"
}

Lưu dữ liệu khách hàng từ Ahachat vào SlimCRM

Bước 1: Trong mục [ Live chat ] chọn khách hàng cần lưu Bước 2: Trong ô nhập phản hồi chọn nút [ Chuyển tiếp kịch bản ] sau đó chọn [ Nhập dữ liệu vào SlimCRM ]

Ngoài ra bạn cũng có thể tự động lưu dữ liệu từ AhaChat vào SlimCRM trong bất kỳ kịch bản chatbot nào thông qua [ JSON API ]

API thêm thông tin CƠ HỘI

post
[url]/api/create_lead?api_key=apikey

Request
Response
Request
Body Parameters
referrer_url
optional
string
Gửi từ trang web
website
optional
string
Địa chỉ website
email
optional
string
Địa chỉ email
addedfrom
optional
integer
Người tạo
status
optional
integer
Tình trạng cơ hội
source
optional
integer
Nguồn cơ hội
assigned
optional
integer
Người phụ trách
address
optional
string
Địa chỉ
description
optional
string
Mô tả
company
optional
string
Tên công ty
phonenumber
optional
number
Điện thoại
name
optional
string
Tên người liên hệ
Response
200: OK
{
"name": "{{full_name}}",
"phonenumber": "{{user_phone}}",
"email": "{{user_mail}}",
"source": "1",
"status": "2"
}