Tích hợp Zoom Cloud Meeting

Zoom Cloud Meeting là một ứng dụng cực kỳ nổi tiếng, được nhiều doanh nghiệp lựa chọn mỗi khi tổ chức hội thảo, cuộc họp nội bộ hay webinar với đầy đủ các tính năng hiện đại nhất

Cách tạo API Key trong Zoom

Bước 1: truy cập trang web https://marketplace.zoom.us/develop/create

Bước 2: Bấm vào nút "Develop" ở góc trên bên phải màn hình, chọn "Build app"

Bước 3: Chọn "Server-to-Server OAuth " và bấm “Create”

Bước 4: trong màn hình kế tiếp, hãy điền thông tin vào các mục Information, Feature, Scopes và Activation. Riêng với Scopes, hãy tích chọn các quyền cần thiết

Bước 5: sau khi điền đẩy đủ thông tin, tại trang App Credentials. Hãy copy nội dung của 3 ô Account ID, Client IDClient Secret vào Cài đặt của modules Zoom trên SlimCRM

Thiết lập Zoom API trong phần mềm SlimCRM

Bước 1: trong menu bên trái, phần [ MỞ RỘNG ], chọn mục [ Zoom Meeting ] > [ Thiết lập API ]

Bước 2: điền các thông tin bên dưới sau đó bấm [ Lưu lại ]

  • Địa chỉ email tài khoản Zoom: email bạn dùng để đăng nhập Zoom

  • Account ID: đã copy tại bước 5 bên trên

  • Client ID: đã copy tại bước 5 bên trên

  • Client Secret: đã copy tại bước 5 bên trên

Last updated