Hệ thống

Thiết lập cài đặt tất cả tính năng dành cho người quản trị.

1. Danh sách nhân viên

Quản trị viên có thể Thêm mới nhân viên, sửa thông tin nhân viên, phân quyền nhân viên hoặc tạo thêm các Nhóm kinh doanh mới.

2. Vai trò người dùng

Thêm mới vai trò

 • Bước 1: Chọn [ Hệ thống ] > [Vai trò người dùng ] > [ Thêm vai trò ]

 • Bước 2: Thiết lập thông tin, phân quyền

 • Bước 3: Bấm [ Lưu lại ]

Chỉnh sửa vai trò

Để chỉnh sửa các vai trò đã thiết lập, bấm nút chỉnh sửa góc phải nhé.

3. Nội dung soạn sẵn

Cho phép soạn sẵn các biểu mẫu như: Hợp đồng, email.. khi cần sử dụng bạn chỉ việc chọn, rút ngắn thời gian làm việc với khách hàng.

 • Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Nội dung soạn sẵn ] > [ Thêm nội dung mẫu ]

 • Điền thông tin và Lưu lại

Chỉnh sửa/Xóa các mẫu có sẵn

4. Mẫu email

SlimCRM có sẵn các mẫu email, bạn có thể tùy chỉnh phù hợp theo quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Mẫu email ]

 • Chọn mẫu email muốn sửa

 • Lưu lại

5. Tùy chỉnh dữ liệu

SlimCRM cho phép thêm trường thông tin dựa trên nhu cầu của bạn. Để thêm, bạn thao tác:

[ Hệ thống ] > [ Tùy chỉnh dữ liệu ] > [ Thêm trường tùy chỉnh ]

Thiết lập thông tin và lưu lại nhé.

Lưu ý:

 • Chỉ hiện thị với quản trị viên: Chỉ người có vai trò là quản trị viên mới được xem

 • Bắt buộc: Áp dụng cho tất cả mọi người

6. Khách hàng

Nhóm khách hàng: Cho phép thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa nhóm bất kỳ

Danh sách khu vực: Được hiểu là các tỉnh trong nước. Khi tạo khách hàng bạn có thể gán họ vào khu vực phù hợp.

7. Hỗ trợ khách hàng

Phòng ban: Thiết lập thêm phòng ban công ty, sửa hoặc xóa phòng ban bất kỳ.

Để cài đặt, chọn mục [ Hệ thống ] > [ Hỗ trợ khách hàng ] > [ Phòng ban ]

Mức độ ưu tiên:

Dễ dàng tùy chỉnh mức độ ưu tiên trong ticket hỗ trợ. Khách hàng khi có yêu cầu họ thường chọn mức ưu tiên CAO nhưng bạn có thể thoải mái sắp xếp theo mức độ cần thiết. Để cài đặt, bạn chọn mục [ Hệ thống ] > [ Hỗ trợ khách hàng ] > [ Mức độ ưu tiên ]

Tình trạng yêu cầu: Thiết lập các trạng thái khi xử lý yêu cầu của khách hàng. Quản trị viên có thể thêm mới và chỉnh sửa tình trạng ban đầu.

Dịch vụ: Là nơi giúp bạn thiết lập các dịch vụ hỗ trợ của công ty. Khi có khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ, người quản trị sẽ biết yêu cầu đó thuộc bộ phận/dịch vụ/phòng ban nào. Quản trị viên dễ dàng bật/tắt danh mục, hoặc tạo thêm danh mục mới tại: [ Hệ thống ] > [ Hỗ trợ khách hàng ] > [ Dịch vụ ]

Lọc yêu cầu rác: Thiết lập nội dung bạn muốn chặn (chặn ai, nội dung gì...)

8. Cơ hội

Nguồn cơ hội: Thiết lập các nguồn cơ hội khi nhập vào hệ thống, giúp người dùng biết cơ hội đó đến từ nguồn nào để có cách tiếp cận và điều chỉnh phù hợp.

Tìm kiếm nguồn cơ hội dễ dàng.

Tình trạng: Thiết lập tình trạng các cơ hội để nhân viên bán hàng/người quản lý sales dễ theo dõi các cơ hội.

Tích hợp email: SlimCRM cho phép tích hợp công cụ email với các biểu mẫu đăng kí trên web. Khi khách hàng đăng kí trên web sẽ tự động được nhập vào SlimCRM ở dạng Cơ hội. Bạn có thể chỉ định cơ hội đó cho người phụ trách và người phụ trách sẽ nhận được thông báo về cơ hội này.

Để cài đặt, bạn chọn mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [Cơ hội ] > [ Tích hợp email ]

Lưu ý:

 • Mặc định [ Thư mục ] là inbox và [ Kiểm tra mỗi (phút) ] là 10

 • Bạn chỉ thiết lập các trường cơ bản: nguồn cơ hội, người tiếp nhận...

Tích hợp với trang web

Bạn có thể tạo nhiều biểu mẫu trên web và tích hợp vào SlimCRM để quản lý cơ hội/khách hàng dưới dạng iframe.

Để tích hợp, chọn mục [ Hệ thống ] > [Cơ hội ] > [ Tích hợp với trang web ] > Thêm form cơ hội.

9. Tài chính

Các loại thuế: Thiết lập các loại thuế cho sản phẩm/dịch vụ của công ty khi tính hóa đơn cho khách hàng.

Đơn vị tiền: Thiết lập đơn vị tiền tệ doanh nghiệp sử dụng

Phương thức thanh toán: Thiết lập các tài khoản thanh toán của doanh nghiệp

Lưu ý: Các phương thức thanh toán dưới đây dành cho ngoại tuyến. Thanh toán trực tuyến có thể tùy chỉnh trong Thiết lập -> Cài đặt -> Cổng thanh toán.

Phân loại Chi phí: Tạo các loại chi phí của doanh nghiệp

Phân loại Khoản thu: Thiết lập các khoản thu sản phẩm/dịch vụ

10. Công việc & dự án

Giờ đây việc thêm, bớt hay thay đổi tên tình trạng cua công việc và dự án trở nên dễ hơn. Thậm chí bạn có thể setup các mini workflow trên SlimCRM.

Thêm mới

Thêm mới tại menu [ Hệ thống ] > [ Công việc & dự án ]

Chú thích:

(1): Đặt tên tình trạng (không giới hạn ký tự)

(2): Chọn màu tình trạng (có thể chọn giữa Hex code, RGB hoặc HSL)

(3): Thứ tự xuất hiện của tình trạng, thứ tự sẽ đi từ trái sang phải theo đánh số từ nhỏ tới lớn

(4) Bổ sung vào danh sách tình trạng mặc định của bộ lọc (nằm tại Công việc > Danh sách công việc / Dự án

(5): Ẩn với nhân viên được chỉ định (chỉ áp dụng cho cài đặt công việc)

(6): Có thể tạo mini workflow tại đây. Tính năng này cho phép rút gọn các bước thực hiện công việc với 1 số hoạt động chuyên biệt của công ty.

!!! Lưu ý: Các tình trạng đã tạo và đã gắn với công việc không thể bị xóa.

11. Hợp đồng

Tạo các hợp đồng mẫu cho sản phẩm/dịch vụ. Nhân sự dễ sử dụng khi cần mà không mất thời gian soạn thảo.

12. Thiết lập menu

Menu chính: Cho phép sắp xếp các menu, ẩn hiện menu. Giữ chuột để sắp xếp các khối theo trật tự mong muốn.

Thao tác xong, bấm [ Lưu lại menu] nhé.

Menu "Hệ thống"

Tương tự như menu chính, menu Hệ thống cho phép sắp xếp các menu, ẩn hiện menu. Giữ chuột để sắp xếp các khối theo trật tự mong muốn.

Thao tác xong, bấm [ Lưu lại menu] nhé.

13. Kiểu giao diện

SlimCRM có khả năng tùy chỉnh cao, cho phép thiết lập kiểu giao diện theo ý muốn người dùng từ màu sắc, các nút bấm....

14. Cài đặt

Quản trị viên cần thiết lập hệ thống tại đây trước khi sử dụng. Chỉ có quản trị viên mới có quyền này.

Last updated