Nhân viên

1. Danh sách nhân viên

1.1. Thêm nhân viên

 • Bước 1: Chọn mục [ Nhân sự ] > [ Danh sách nhân viên ] > [ Thêm nhân viên ]

 • Bước 2: Điền thông tin chung gồm: Ảnh đại diện, Họ & Tên, Email…

 • Bước 3: Nhấp vào tab [ Quyền hạn ] để phân quyền cho nhân viên và kết thúc bấm [ Lưu lại ]

1.2. Thêm nhóm kinh doanh

 • Bước 1: Chọn mục [ Nhân sự ] > [ Danh sách nhân viên ] > [ Nhóm kinh doanh ]

 • Bước 2: Đặt tên nhóm

Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa, xóa nhóm bất kỳ.

2. Đơn xin nghỉ phép

2.1. Thêm đơn nghỉ phép

Chọn mục: [ Tiện ích ] > [ Đơn xin nghỉ phép ] > [ Thêm đơn xin nghỉ phép ]

2.2. Duyệt đơn nghỉ phép

Bấm mục [ Tình trạng ] chuyển sang nút xanh > Đã duyệt

Để [ Từ chối ] đơn xin nghỉ phép của nhân viên, bấm vào nút sửa bên cạnh, người quản lý nhập lí do từ chối của mình vào khung.

Khi bị từ chối đơn nghỉ phép, nhân viên xin nghỉ sẽ nhận được email thông báo bị từ chối.

2.3. Xem báo cáo

Tại màn hình Đơn xin nghỉ phép, bấm mục [ Thống kê ]

Bạn có thể lọc theo thời gian để biết tên nhân viên xin nghỉ và số ngày nghỉ là bao nhiêu.

3. Mục tiêu KPI

Để thiết lập mục tiêu mới, thao tác:

 • Chọn [ Mục tiêu KPI ] > [ Thêm mục tiêu ] hoặc bấm nút [ Thêm nhanh ] > [ Mục tiêu]

 • Điền các tiêu chí: Tên mục tiêu, Loại mục tiêu, Nhân viên, Kết quả, Ngày bắt đầu...

 • Chọn Thông báo cho nhân viên khi đạt/không đạt mục tiêu

 • Cuối cùng bấm [ Lưu lại ]

(1): Đặt tên cho mục tiêu, ví dụ: Doanh thu tháng 11

(2) Chọn loại mục tiêu

SlimCRM thiết lập sẵn 8 loại mục tiêu, bạn chỉ việc chọn:

 1. Đạt được doanh thu bán hàng dự kiến (bao gồm cả hóa đơn chưa thanh toán)

 2. Đạt được doanh thu bán hàng (chỉ tính hóa đơn đã thanh toán)

 3. Chuyển đổi X khách hàng tiềm năng

 4. Tăng số lượng khách hàng (không qua tạo cơ hội)

 5. Tăng số lượng khách (Có tạo cơ hội)

 6. Ký hợp đồng theo loại (Được tính từ ngày thêm vào hệ thống)

 7. Ký hợp đồng theo loại (Được tính từ ngày bắt đầu hợp đồng)

 8. X lần chuyển đổi báo giá (Chỉ tính những báo giá được chuyển sang hóa đơn)

(3) Chọn tên nhân viên nhận KPI

(4) Thiết lập kết quả cần đạt

(5) Tần suất (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,...)

(6) Số thời gian thêm: bổ sung thời gian giữa mỗi khoảng thời gian tính KPI. Ví dụ: nếu chọn hàng tuần, sau đó thêm 4 ngày ở mục này, thì tuần tiếp theo sẽ tính từ ngày thứ 5.

(7) Tùy chọn khoảng thời gian, nếu tần suất là cố định thì hệ thống tự điền.

(8) Cơ chế tự động tạo KPI mới lặp lại

(9) Cơ chế thông báo tới nhân viên khi kết thúc chu kỳ tính KPI

4. Kiến thức

4.1. Thêm kiến thức

 • Bước 1: Chọn mục [ Kiến thức ] > [ Thêm kiến thức ]

 • Bước 2: Điền các thông tin: tiêu đề, nhóm kiến thức….

Lưu ý: Nhấp vào dấu + tại ô nhóm kiến thức nếu muốn tạo nhóm mới.

4.2. Quản lý nhóm kiến thức

 • Bước 1: chọn mục [ Kiến thức ] > [ Nhóm bài viết ] > [ Thêm nhóm mới ]

 • Bước 2: Điền thông tin, chọn màu tùy ý, sắp xếp thứ tự...

 • Bước 3: Bấm [ Lưu lại ] để kết thúc

Có thể tạo nhóm tri thức để quản lý các bài viết.

4.3. Tắt tính năng kiến thức

Trường hợp bạn không muốn cho khách hàng xem tính năng kiến thức, bạn có thể tắt chức năng này: [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Khách hàng ]

Ngoài ra, quản trị viên cũng có thể cài đặt quyền xem tính năng kiến thức này đối với nhóm nhân viên. Để cài đặt bạn chọn [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Vai trò nhân viên ] > [ Nhóm nhân viên ] và thiết lập quyền xem.

Hoặc thiết lập quyền xem theo từng nhân viên tại mục [ Danh sách nhân viên ]

5. Tài liệu

Mỗi tài khoản đăng nhập, mặc định hệ thống tạo thư mục riêng cho người đó. Thư mục Public là dành cho tất cả nhân viên công ty.

Bạn có thể tải/thêm mới… bất kỳ tài liệu nào lên kho lưu trữ này nhờ các nút trên thanh menu ngang.

6. Phòng ban

Cho phép thêm mới/sửa/xóa phòng ban.

Với mỗi phòng ban có thể thiết lập thêm tính năng nâng cao. Chọn [ Tên phòng ban ] > [ Thiết lập nâng cao ]

7. Thời gian làm việc

Last updated