Cơ hội

1. Video hướng dẫn

2. Thêm cơ hội

Chọn mục [ Cơ hội ] trên thanh menu bên trái, bấm [ Thêm cơ hội ] và điền các thông tin.

Bạn có thể thao tác nhanh hơn với nút [ Thêm nhanh ] ở góc trên cùng hàng menu nhé.

3. Chuyển cơ hội thành khách hàng

Nhấp vào mục [ Cơ hội ] > [ Chọn tên khách hàng ] > [ Chuyển thành khách hàng ]

Sau khi chuyển, sẽ xuất hiện màn hình mới với các thông tin khách hàng đã nhập vào form đăng kí trên web (tên, email liên hệ, sdt...)

Bạn có thể điền thêm thông tin để dễ quản lý (tên công ty, trang web, địa chỉ..)

Cuối cùng bấm [ Lưu lại ] để hoàn tất.

4. Nhập cơ hội từ file

Nếu bạn có một danh sách cơ hội cần nhập vào hệ thống, bạn nên sử dụng tính năng này.

Trước tiên, bạn cần chuyển đổi danh sách cơ hội đó theo format SlimCRM quy định, định dạng file là CSV

Chọn mục [ Cơ hội ] > [ Nhập cơ hội từ file ] > [ Nhập tập tin ]

Lưu ý:

  • SlimCRM không khuyến khích việc import trên 500 dòng dữ liệu. Bạn nên tách thành các file nhỏ hơn chia theo người phụ trách, nhóm khách hàng để import nhiều lần

  • SlimCRM khuyến nghị bạn nên dùng Google Sheets là công cụ chỉnh sửa file CSV. Bạn có thể upload file excel lên Google Drive sau đó lưu dưới dạng CSV

5. Phân công cơ hội cho người khác

Chọn khách hàng tiềm năng tại mục [ Cơ hội ] và chỉ định cho nhân viên phụ trách ở góc phải màn hình cơ hội đó.

Nhân viên phụ trách sẽ nhận được thông báo qua email và trên SlimCRM.

Lưu ý: Tất cả mọi người đều có thể quản lý khách hàng tiềm năng nhưng chỉ có quản trị viên mới có quyền xem tất cả các cơ hội. Nhân viên khác chỉ xem và sửa cơ hội khi được chỉ định/phân công.

6. Tự động tạo cơ hội từ email

SlimCRM cho phép bạn tích hợp email với các biểu mẫu đăng kí trên web. Khi khách hàng đăng kí trên web sẽ tự động được nhập vào SlimCRM ở dạng Cơ hội. Bạn có thể chỉ định cơ hội đó cho người phụ trách và người phụ trách sẽ nhận được thông báo về cơ hội này.

Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [Cơ hội ] > [ Tích hợp email ]

Bước 2: Điền thông tin, phân công cơ hội…

Bước 3: Bấm [ Lưu lại ]

Mặc định [ Thư mục ] là inbox và [ Kiểm tra mỗi (phút) ] là 10. Bạn chỉ thiết lập các trường cơ bản như: nguồn cơ hội, người tiếp nhận..

7. Xem báo cáo cơ hội

Xem tổng quan báo cáo Cơ hội, bấm mục [ Báo cáo ] > [ Hiệu suất bán hàng ]

Tại đây, thống kê tất cả các cơ hội được tạo, được giao, tỷ lệ thành công, thất bại... bạn có thể xem thống kê theo ngày tháng, hay dạng biểu đồ.

8. Xem nhật ký cơ hội

Nhật ký hoạt động là nơi ghi lại các công việc trao đổi với khách hàng tiềm năng.

Để xem, chọn [ Cơ hội ] > [ Tên cơ hội ] > [ Nhật ký ]

9. Sửa danh mục tình trạng cơ hội

Tùy chỉnh trạng thái khách hàng tiềm năng giúp phù hợp với quy trình làm việc bạn. Để thực hiện:

Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Cơ hội ] > [ Tình trạng ]

Bước 2: Thêm một danh mới hoặc sửa tên, xóa các danh mục hiện có

!!!Lưu ý: Tình trạng "Mới" và "Khách hàng (cơ hội đã chuyển đổi) là 2 tình trạng mặc định, không xóa được.

10. Tích hợp form cơ hội vào trang web

Bạn có thể tạo nhiều biểu mẫu trên web và tích hợp vào SlimCRM để quản lý cơ hội/khách hàng dưới dạng iframe

Để tích hợp, bạn chọn mục [ Hệ thống ] > [Cơ hội ] > [ Biểu mẫu cơ hội ] > Thêm form cơ hội

Mẹo tự động bắt "nguồn cơ hội" từ URL - Bạn có thể thêm tham số lead_source={lead_source_id} vào URL đến webform. - Trong đó {lead_source_id} chính là mã (ID) của "nguồn cơ hội" được xem trong [ Hệ thống ] > [ Cơ hội ] > [ Nguồn cơ hội ] - Nhờ việc thiết lập tham số như vậy mà các cơ hội nhập vào thông qua webform sẽ tự động được gắn "Nguồn cơ hội" tương ứng với tham số được truyền qua URL - Ví dụ: https://slimcrm.vn/webform?lead_source=7

11. Phân bổ cơ hội tự động

Để thiết lập, bạn chọn mục [ Hệ thống ] > [Cơ hội ] > [ Biểu mẫu cơ hội ] > Chọn form cơ hội cần thiết lập. Tiếp đến chọn tab [ Thông tin thêm ]

Mặc định chế độ này không được bật. Có 4 chế độ phân bổ tự động

  1. Ưu tiên người có ít cơ hội

  2. Lần lượt

  3. Lựa chọn ngẫu nhiên

  4. Phân bổ theo khu vực địa lý

Cần lựa chọn phòng ban để cơ chế này áp dụng với 1 danh sách nhân viên cụ thể

Trường hợp không có nhân sự phù hợp thì hệ thống sẽ phân bổ cho [ Người phụ trách cơ hội mặc định ]

12. Đường ống bán hàng (Sale pipeline)

SlimCRM là phần mềm đầu tiên tại Việt Nam có tính năng này, doanh nghiệp có thể đào tạo nhân viên bán hàng một cách tự động, tiết kiệm thời gian nhất.

Khi Cơ hội ở mỗi giai đoạn sẽ gợi ý nhân viên bán hàng biết:

  • Tình trạng cơ hội ở đang ở giai đoạn nào

  • Nhân viên cần làm những việc gì tiếp theo ở mỗi giai đoạn

Với tính năng Sales Pipeline, nhân viên bán hàng sẽ không bỏ sót các hành động cần thực hiện tại mỗi giai đoạn và luôn chủ động để bán hàng.

Để cài đặt nội dung "Gợi ý cho nhân sales" bạn thao tác: [Hệ thống] > [Cơ hội] > [Tình trạng] > [Sửa nội dung tình trạng cơ hội]

Last updated