Tài chính

Video hướng dẫn quản lý dòng tiền với SlimCRM

1. Khoản thu

1.1. Thêm khoản thu

Bước 1: Chọn mục [ Tài chính ] > [ Khoản thu ] > [ Thêm khoản thu ]

Bước 2: Điền thông tin

Bước 3: Lưu lại

1.2. Sửa danh mục phân loại khoản thu

Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Tài chính ] > [ Phân loại khoản thu ]

Bước 2: Chọn loại danh mục muốn sửa và lưu lại

2. Chi phí

2.1. Thêm chi phí

Chọn mục [ Tài chính ] > [ Chi phí ] > [ Thêm chi phí ]

Bạn có thể thêm chi phí cho công ty hoặc khách hàng. Đối với chi phí dành cho khách hàng có thể xuất hóa đơn.

2.2. Thêm chi phí lặp lại

Bạn có thể tạo chi phí lặp lại dễ dàng bằng cách tùy chọn nâng cao ở góc bên phải khi thêm chi phí.

Lựa chọn hình thức lặp lại, số lần lặp theo ý muốn.

2.3. Chuyển chi phí thành hóa đơn

Để chuyển chi phí thành hóa đơn, khi tạo hóa đơn, bạn phải chọn nút [ Ghi hóa đơn cho khách hàng ] sau đó, chọn nút [ Chuyển sang hóa đơn ] ở góc phải.

2.4. Xem báo cáo chi phí và khoản thu

Xem chi tiết báo cáo chi phí toàn công ty tại mục [ Báo cáo ] như: báo cáo chi phí, chi phí và thu nhập, báo cáo bán hàng...

2.5. Sửa danh mục chi phí

Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Tài chính ] > [ Phân loại chi phí ]

Bước 2: Chọn loại chi phí muốn sửa hoặc thêm mới tùy ý [ Lưu lại ]

3. Tồn quỹ

Tại đây bạn có thể xem:

  • Thống kê số tiền trong các quỹ (tài khoản) theo tháng, năm

  • Chuyển quỹ giữa các quỹ khác nhau, bấm nút Chuyển quỹ

Last updated