Hồ sơ nhân sự

Tính năng "Hồ sơ nhân sự" cung cấp cơ sở dữ liệu hợp nhất cho tất cả nhân viên trong quá khứ và hiện tại bao gồm các chương trình đào tạo, đánh giá hiệu suất, nghỉ việc, tiền lương...

Lợi ích của tính năng "Hồ sơ nhân sự"

  • Giúp quản lý tập trung mọi dữ liệu về từng nhân sự từ nhân khẩu học, hợp đồng, quá trình đào tạo nội bộ, lương...

  • Giúp rút ngắn thời gian đào tạo nhân viên thông qua thư viện bài test và lộ trình đào tạo được xây dựng sẵn cho từng vị trí

  • Đánh giá quá trình đào tạo một cách tự động, minh bạch và chi tiết

  • Đưa ra các báo cáo thống kê về nhân sự trực quan và dễ hiểu

1 - Các bước thiết lập ban đầu

1.1 Thêm "Loại hợp đồng"

Chọn mục [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Cài đặt ] > [ Loại hợp đồng ] như hình minh họa

1.2 Thêm Loại lương / Loại phụ cấp / Thủ tục nghỉ việc / Loại đào tạo

Chọn mục [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Cài đặt ] > Thêm (1) Loại lương (2) Loại phụ cấp (3) Thủ tục nghỉ việc (4) Loại đào tạo như hình minh họa

1.3 Cập nhật "Mẫu lộ trình đào tạo nhân viên mới"

Chính là mẫu lộ trình đào tạo một nhân viên mới

Chọn mục [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Cài đặt ] > [ Mẫu lộ trình đào tạo nhân viên mới ]

1.4 Cập nhật Nơi làm việc và Quyền hạn

Chọn mục [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Cài đặt ] > Thêm [ Nơi làm việc ] và [ Quyền hạn ]

2 - Các bước ứng dụng

2.1 Thêm "Mô tả công việc" cho các vị trí

Chọn mục [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Cài đặt ] > Thêm [ Mô tả công việc ]

2.2 Xây dựng thư viện chương trình "Đào tạo"

Chọn mục [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Chương trình đào tạo ]

(1) Đầu tiên, bạn cần xây dựng "Thư viện đào tạo" là tập hợp các bài test dạng câu hỏi trắc nghiệm

Lưu ý: hiện tại chỉ có 1 dạng câu hỏi là "nhiều lựa chọn". Vì vậy với những câu hỏi chỉ có 1 đáp án, bạn có thể thêm chú thích "chọn một đáp án" hoặc "chọn nhiều đáp án" trong phần câu hỏi để người thi biết cách làm

(2) Tiếp đến, bạn có thể tạo ra các "Chương trình đào tạo" bằng cách chọn các bài thi trong mục "Thư viện đào tạo"

(3) Cuối cùng là phần "Kết quả đào tạo" sẽ liệt kê kết quả các bài test của các nhân viên

2.3 Bắt đầu đào tạo nhân viên mới

Chọn mục [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Tiếp nhận nhân viên ] > Bấm nút [ Thêm ] để chọn nhân viên và lộ trình đào tạo phù hợp

2.4 Nhân viên làm bài kiểm tra online

Bước 1: Nhân viên làm bài kiểm tra

Sau khi nhân viên được thêm vào lộ trình đào tạo tại bước (2.3) thì có thể tự mình làm các bài trắc nghiệm online bằng cách [ bấm vào nút có hình hồ sơ ] tại góc trên bên phải màn hình > chọn mục [ Đào tạo ] > Chọn một bài kiểm tra và bắt đầu làm

Bước 2: Người đào tạo xem kết quả

Cách 1: Truy cập tính năng [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Đào tạo ] > [ Kết quả đào tạo ]

Cách 2: Truy cập tính năng [ Hồ sơ nhân sự ] > [ Tiếp nhận nhân viên mới ] > Chọn một nhân viên và bấm nút [ Xem ]

Last updated