Khách hàng

1. Video hướng dẫn

2. Thêm khách hàng mới

Bước 1: Chọn mục [ Khách hàng ] > [ Thêm khách hàng ]

Bước 2: Điền các thông tin: Tên công ty, Mã số thuế, Địa chỉ...

Bước 3: Cuối cùng bấm [ Lưu lại ] hoặc [ Lưu & thêm người liên hệ ]

Hoặc chọn nút [ Thêm nhanh ] góc trên cùng menu

3. Nhập khách hàng từ file

Muốn nhập danh sách khách hàng từ bên ngoài vào SlimCRM, dùng tính năng thêm danh sách khách hàng từ file.

Chọn mục [ Khách hàng ] > [ Nhập khách hàng từ file ]

Nhập danh sách khách hàng theo định dạng mẫu đuôi file CSV

4. Phân quyền xem khách hàng

SlimCRM cho phép phân quyền khách hàng khi tương tác với doanh nghiệp, bạn có thể cài đặt như sau:‌

Bước 1: Chọn mục [ Hệ thống ] > [ Cài đặt ] > [ Khách hàng ]

Bước 2: Cài đặt quyền > [ Lưu lại ]​

5. Thêm liên hệ vào khách hàng

Bước 1: Chọn mục [ Khách hàng ] > [ Chọn khách hàng muốn thêm ] > [Người liên hệ ] > [ Thêm người liên hệ ]

Bước 2: Điền thông tin cho liên hệ

Với thông tin liên hệ, bạn có thể phân quyền cho khách hàng. Hãy bật/tắt các tùy chọn bên dưới. Kết thúc bằng nút [ Lưu lại ]

6. Thêm nhắc nhở

Với SlimCRM, bạn có thể cài đặt nhắc nhở để không quên những công việc cần làm với khách hàng đó.

Bước 1: Bấm [ Khách hàng ] > [ Chọn khách hàng ] > [ Nhắc nhở ] > [Thêm nhắc nhở ] Bước 2: Điền thông tin: Ngày cần nhắc nhở, Nội dung thông báo...

Bước 3: Cuối cùng bấm [ Lưu lại ]

7. Báo cáo tổng quan khách hàng

Báo cáo khách hàng chung

Xem tổng quan báo cáo khách hàng bạn truy cập tính năng [ Báo cáo ] và chọn loại báo cáo muốn xem.

Báo cáo khách hàng cụ thể Truy cập mục [ Khách hàng ], chọn khách hàng muốn xem và chọn [ Hóa đơn ]

8. Xem thông tin khách hàng

Chọn mục [ Khách hàng ] và chọn khách hàng muốn xem. Tại đây, bạn có thể xem tất cả dữ liệu về khách hàng như: hóa đơn, hợp đồng, ghi chú, nhắc nhở, dự án...