Tiếp thị tự động

Thông qua việc sử dụng các luồng công việc, quy tắc và hành động tự động, tiếp thị tự động giúp tối ưu hóa việc tiếp cận, tương tác và chăm sóc khách hàng.

1. Cài đặt

Trên menu bên trái, phần mở rộng, chọn module [ Tiếp thị tự động ] và click [ Cài đặt ]

Có 3 cài đặt, trong đó cài đặt Nhóm đã được cấu hình sẵn

 1. Nhóm

 2. Mẫu email

 3. Mẫu SMS

Mẫu email và Mẫu SMS: tạo sẵn các mẫu email và SMS.

!!! Lưu ý: phần mô tả chỉ để diễn giải về mẫu email, sms. Để thiết kế mẫu email, hãy hoàn tất cấu hình mẫu email/ sms và bấm nút “Thiết kế

Sau khi bấm, hệ thống sẽ mở giao diện thiết kế email dạng kéo thả

Hãy click chọn khối nội dung (hình ảnh, text, nút bấm hoặc dạng HTML), giữ chuột để kéo và thả vào mẫu. Sau đó chỉnh sửa nội dung để phù hợp yêu cầu.

Ngoài các khối nội dung, bạn có thể sử dụng cả danh sách biến có sẵn để cá nhân hóa nội dung email.

Danh sách các biến:

Tên cơ hội

{lead_name}

Email

{lead_email}

Chức vụ

{lead_position}

Trang web

{lead_website}

Mô tả cơ hội

{lead_description}

Điện thoại

{lead_phonenumber}

Tên công ty

{lead_company}

Khu vực

{lead_country}

Địa chỉ

{lead_address}

Người phụ trách

{lead_assigned}

Tình trạng cơ hội

{lead_status}

Nguồn cơ hội

{lead_source}

Link xem cơ hội

{lead_link}

Link tới SlimCRM

{crm_url}

Link quản trị

{admin_url}

Tên miền chính

{main_domain}

Chữ ký email

{email_signature}

Link tới điều khoản dịch vụ

{terms_and_conditions_url}

Link tới chính sách riêng tư

{privacy_policy_url}

!!! Lưu ý: SlimCRM chỉ hỗ trợ các tính năng có sẵn, không hỗ trợ việc soạn nội dung email.

Danh sách các biến ở trên lấy từ các trường thông tin có sẵn của modules Cơ hội. Bạn có thể tạo thêm trường tùy chỉnh trên Cơ hội để gắn vào email hoặc sms.

Chiến dịch gửi từ SlimCRM có thể thực hiện qua 2 kênh:

 • Email

 • SMS

2. Kênh & nội dung

2.1. Email template

Thêm mới mẫu email

Cấu hình khi thêm mới mẫu email:

2.2 Cấu hình cơ bản

(1): Tiêu đề email khi gửi

(2): Tên để hiện trên danh sách, giúp phân biệt với các mẫu email khi cấu hình chiến dịch email

(3): Nhóm được tạo ở mục Cài đặt

(4): Sử dụng template có sẵn (sau khi chọn sẽ xem được preview ở bên phải như hình)

(5): Bật/ tắt mẫu email để xuất hiện trên danh sách và áp dụng vào chiến dịch

(6): Chọn ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt

(7): Mô tả về mẫu email (Lưu ý: đây không phải nội dung email, phần nội dung sẽ được thiết kế dạng kéo thả các khối sau khi lưu màn hình này)

2.3 Cấu hình nâng cao

 1. Nếu chọn không, có thể điều chỉnh tên người (2) và email gửi đi (3)

(4) Email nhận reply của khách hàng

(5) BCC tới các email khác

(6) Đính kèm file (tạo ở Thành phần chiến dịch)

Sau khi cấu hình, bạn có thể tạo thiết kế nội dung email.

Để biết cách dùng công cụ Email builder tạo nội dung email, hãy xem hướng dẫn sau: link tới phần email builder

Để sử dụng SMS, bạn cần đăng ký dịch vụ gửi SMS được tích hợp sẵn với SlimCRM là myhub.vn hoặc esms.vn

2.4 Thống kê

Mục thống kê thể hiện các chỉ số quan trọng của chiến dịch, bao gồm:

 1. Thống kê số lượt mở, xem và click vào link email:

 1. Thống kê chỉ số theo chiến dịch email

2.5 Danh sách cơ hội

Danh sách cơ hội đang được chiến dịch gửi đến

3. Tạo nhóm (phân đoạn)

Các thao tác tại màn hình danh sách nhóm:

 1. Thêm mới

 2. Xem danh sách nhóm

 3. Xem biểu đồ

 4. Xem dạng kanban

 5. Bộ lọc theo tên nhóm

3.1 Thêm nhóm

Thêm tên, nhóm cài đặt là 2 thông tin bắt buộc ở màn hình này

Nếu bạn muốn chọn từ danh sách cơ hội sẵn có, hãy thêm bộ lọc để hệ thống tự động chọn ra danh sách.

Ví dụ: Lập danh sách lead là giám đốc từ data cơ hội đang có.

Hãy sử dụng thêm các điều kiện [ Và ]/ [ Hoặc ] nếu có nhiều điều kiện cần lọc.

Sau khi đã hoàn tất cấu hình các hành động cần thiết, hãy tạo ra sơ đồ triển khai marketing automation để dễ dàng tạo 1 chiến dịch trên SlimCRM.

Trước khi tạo chiến dịch, hãy tạo và cấu hình các thành phần cần thiết như:

 • Các giai đoạn

 • Điểm tương tác

 • Kênh & Nội dung

 • Thành phần chiến dịch

 • Nhóm (phân đoạn)

!!! Lưu ý: Các thành phần trên không phải là bắt buộc. Hãy tạo các thành phần cần thiết cho chiến dịch và tối ưu nội dung, đối tượng gửi.

4. Tạo chiến dịch

4.1 Thêm mới chiến dịch

Để tạo 1 chiến dịch mới, ở góc trên bên trái của danh sách chiến dịch, hãy bấm nút [ Thêm mới ]

Các thông tin cần lưu ý khi tạo chiến dịch:

 • Tên chiến dịch (bắt buộc)

 • Nhóm (bắt buộc)

 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc (khởi động và tắt chiến dịch theo kế hoạch

4.2. Tạo luồng chiến dịch tự động

Sau khi hoàn tất lưu cấu hình chiến dịch, để thiết lập các sự kiện của marketing automation, hãy bấm [ Công cụ biên tập ] trên menu [ Luồng ]

Các thao tác khi cấu hình các sự kiện trong chiến dịch:

 1. Bắt đầu luồng: bắt đầu của chuỗi tự động, đi từ 1 nhóm (phân đoạn) hoặc từ việc điền 1 biểu mẫu online.

 2. Tình trạng: đánh giá mức độ theo dõi của khách hàng (đã gửi, mở, click chuột) và thời gian để sự kiện tiếp sau được kích hoạt

 3. Hành động: hành động phát sinh khi cài đặt điều kiện phía trước

 1. Lọc: đặt điều kiện thông qua giá trị (tên, email, sđt) để tách thành 2 khả năng

 2. Kênh thực hiện (email/ sms) và chọn mẫu email/ sms đã tạo

 3. Lịch sử: check lại lịch sử thay đổi của chiến dịch

4.3 Thống kê hành động

Trên mục Hành động, hệ thống sẽ đo lường và hiển thị các tác vụ đã thực hiện

Ví dụ: hệ thống đã gửi 12 email theo mẫu “Đưa vào danh sách đăng ký”

4.4 Thống kê chỉ số tương tác:

Thể hiện số lượt tương tác của khách hàng qua các kênh email và sms (phiếu xuất = lượt gửi, đọc = lượt mở, nhấp chuột = lượt click)

4.5 Danh sách cơ hội từ chiến dịch

Thể hiện danh sách cơ hội đang được tương tác từ chiến dịch

5. Thành phần chiến dịch (tùy chọn)

Tạo form đăng ký và lưu file đính kèm cho chiến dịch email.

5.1 File tải về

Thêm file tải về

5.2 Biểu mẫu online:

Biểu mẫu online hoạt động giống với cơ chế tạo webform của module [ Cơ hội ]. Vui lòng xem hướng dẫn tạo và gắn form tại mục: https://help.slimcrm.vn/co-hoi-1#10.-tich-hop-form-co-hoi-vao-trang-web

6. Điểm tương tác (tùy chọn)

Thêm điểm tương tác: Bấm [ Tiếp thị tự động ] > [ Điểm tương tác ] > [ Thêm mới ]

(1) Đặt tên điểm tương tác

(2) Chọn nhóm (cấu hình ở bước 1)

(3) Số lượng điểm được thêm/ bớt

(4) Trigger khi nào thay đổi điểm

(5) Bật/ tắt điểm tương tác

(6) Diễn giải về điểm tương tác

Khi di chuột tới tên điểm tương tác và bấm [ Xem ], bạn sẽ xem được báo cáo danh sách cơ hội và biểu đồ thời gian tương tác.

7. Các giai đoạn (tùy chọn)

Thêm giai đoạn:

Giải thích:

 • Tên: tên của giai đoạn, có thể áp dụng theo phễu marketing

 • Trọng số: thứ tự xuất hiện của giai đoạn

 • Màu sắc: phân biệt các giai đoạn với màu sắc khác nhau trên biểu đồ

 • Nhóm: có thể xây dựng nhiều phễu khác nhau

 • Mô tả: diễn giải về giai đoạn này, nên nêu rõ các yếu tố để qualify cơ hội ở giai đoạn này với tất cả nhân viên.

Last updated